Tính số học sinh lớp 7A biết xếp hàng 3 thì thừa 1 người, hàng 8 thì thừa 3

bởi May May 30/03/2019

6​ Học​ sinh lớ​p 7A xếp hàng​ 3 thì​ thừ​a 1 người, còn​ xếp hàng​ 8 thì​ thừa​ 3 ngườ​i. Biết số​

học​ sinh lớp đ​ó​ trong khoảng​ từ​ 30 đến 60 học​ sinh. Tính​ số​ học​ sinh lớp 7A

Câu trả lời (1)

 • Gọi số học sinh lớp 7A là \(a\left(a\in N\right)\)

  Theo bài ta có :

  \(a-1⋮3\)

  \(a-3⋮8\)

  \(30\le a\le60\)

  \(\Leftrightarrow a-3⋮3;8\)

  \(\Leftrightarrow a-3\in BC\left(3;8\right)\)

  \(BCNN\left(3;8\right)=3.2^3=24\)

  \(BC\left(3;8\right)=B\left(24\right)=\left\{0;24;48;72;.............\right\}\)

  \(30\le a\le60\Leftrightarrow a=48\)

  Vậy ...............

  bởi Nguyễn Phương Thảo 30/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan