ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính số hàng lấy ra của lần xuất kho thứ nhất biết đã lấy ra 1/5 tổng số hàng

Một kho chứa hàng có 560 tấn hàng. Lần xuất kho thứ nhất lấy ra 15 tổng số hàng.

34 số hàng lấy ra ở lần xuất kho thứ hai là 168 tấn.

a) Tính số hàng lấy ta của lần xuất kho thứ nhất? lần xuất kho thứ hai?

b) Sau hai lần xuất kho, kho còn lại bao nhiêu tấn hàng?

c) Tính tỉ số % số hàng xuất ra của lần thứ hai và lần thứ nhất?

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • a, Số hàng lấy ra từ lần xuất thứ nhất là: \(560.\dfrac{1}{5}=112\) ( tấn )
  Vì 3/4 số hàng lấy ra ở lần xuất thứ hai là 168 tấn nên số hàng lấy ra ở lần xuất thứ 2 là:\(168:\dfrac{3}{4}=224\) ( tấn )

  b, Sau 2 lần xuất kho, số hàng còn lại là: 560- 112 - 224 = 224 ( tấn )

  c, Tỉ số % số hàng xuất ra của lần thứ nhất là: \(\dfrac{112}{560}.100\%=20\%\)
  Tỉ số % số hàng xuất ra của lần thứ hai là: \(\dfrac{224}{560}.100\%=40\%\)

    bởi Nguyễn Adelyn 14/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1