ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính số dụng cụ mỗi người phải làm, biết tổng số chưa đến 1000

Hai công nhân phải làm một số dụng cụ,tổng số chưa đến \(1000\) chiếc.Trong \(3\) ngày,người thứ nhất lần lượt làm được \(\dfrac{1}{7},\dfrac{1}{6},\dfrac{9}{20}\) kế hoạch của mình.Người thứ hai lần lượt làm được \(\dfrac{1}{4},\dfrac{3}{11},\dfrac{3}{7}\) kế hoạch của mình.Tính số dụng cụ mỗi người phải làm,biết rằng số dụng cụ mỗi người đã làm mỗi ngày là \(1\) số tự nhiên.

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Gọi số dụng cụ người thứ nhất làm được là \(a\)\( \in \) N* )
  Trong \(3\) ngày, người thứ nhất lần lượt làm được \(\dfrac{1}{7}a,\dfrac{1}{6}a,\dfrac{9}{20}a\) dụng cụ
  Mặt khác, ta có \(\frac{1}{7}a,\frac{1}{6}a,\frac{9}{{20}}a\) là số tự nhiên nên \(a⋮\) cho \(7\), cho 6 và cho \(20 \Rightarrow a \vdots BCNN\left( {7,6,20} \right) = 420 \Rightarrow a = 420x\) ( x \( \in \) N*)
  Tương tự, số dụng cụ người thứ hai phải làm là số chia hết cho 4 cho \(11\), cho \(7\) nên bằng 308y (y \( \in \) N*.

  Có: \(420x+308y< 1000\)


  Thay \(x=1,y=2\) ta có: \(420x+308y=420+308.2=1036>1000\)

  Thay \(x=2,y=1\) ta có: \(420x+308y=420.2+308=1148>1000\)

  \(\Rightarrow\) Nếu \(x\ge2\) hoặc \(y\ge2\) thì \(420x+308y>1000\)

  \(\Rightarrow x< 2,y< 2\)\(x,y\) là số tự nhiên khác \(0\) nên \(x=y=1\)

  \(\Rightarrow\) Số dụng cụ mỗi người làm lần lượt là \(420\)\(308\) dụng cụ.

    bởi phan cuong cuong 14/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1