ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính số đo góc yOz biết xOy=50 độ và Oz là tia đối của tia Ox

Cho \(\widehat{xOy}=50^o\) và Oz là tia đối của tia Ox

a) Tính \(\widehat{yOz}\)

b)Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng xz có chứa Oy vẽ tia Ot sao cho \(\widehat{zOt}=80^o\).Tia Oy có là tia phân giác của \(\widehat{xOt}\)không ? Vì sao?

c)Vẽ tia Om là tia phân giác của \(\widehat{zOt}\).Chứng tỏ \(\widehat{yOm}\) là góc vuông

Các ACE vào giúp mk vs ạ

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • x z O y t m

  a) Vì hai tia Ox, Oz đối nhau.

  \(\Rightarrow\widehat{xOy}\)\(\widehat{yOz}\) kề bù.

  \(\Rightarrow\widehat{xOy}+\widehat{yOz}=180^o\)

  \(\Rightarrow50^o+\widehat{yOz}=180^o\)

  \(\Rightarrow\widehat{yOz}=130^o\)

  Vậy \(\widehat{yOz}=130^o\).

  b) Ta có: \(\widehat{xOt}\)\(\widehat{zOt}\) kề bù.

  \(\Rightarrow\widehat{xOt}+\widehat{zOt}=180^o\)

  \(\Rightarrow\widehat{xOt}+80^o=180^o\)

  \(\Rightarrow\widehat{xOt}=100^o\)

  Trên nửa mặt phẳng bờ Oy, có \(\widehat{zOt}< \widehat{yOz}\left(80^o< 130^o\right)\).

  \(\Rightarrow\) Tia Ot nằm giữa hai Oz, Oy.

  \(\Rightarrow\widehat{zOt}+\widehat{tOy}=\widehat{yOz}\)

  \(\Rightarrow80^o+\widehat{tOy}=130^o\)

  \(\Rightarrow\widehat{tOy}=50^o\)

  Trên nửa mặt phẳng bờ Ot, có \(\widehat{tOy}< \widehat{xOt}\left(50^o< 100^o\right)\).

  \(\Rightarrow\) Tia Oy nằm giữa hai tia Ox, Ot.

  \(\Rightarrow\widehat{tOy}+\widehat{xOy}=\widehat{xOt}\)

  \(\Rightarrow50^o+\widehat{xOy}=100^o\)

  \(\Rightarrow\widehat{xOy}=50^o\)

  \(\widehat{tOy}=\widehat{xOy}=\widehat{\dfrac{xOt}{2}}\left(=50^o\right)\)

  \(\Rightarrow\) Oy là tia phân giác của \(\widehat{xOt}\).

  c) Vì Om là tia phân giác của \(\widehat{zOt}\).

  \(\Rightarrow\widehat{tOm}+\widehat{zOm}=\widehat{\dfrac{zOt}{2}}=\dfrac{80^o}{2}=40^o\)

  Ta có: \(\widehat{xOm}\)\(\widehat{zOm}\) kề bù.

  \(\Rightarrow\widehat{xOm}+\widehat{zOm}=180^o\)

  \(\Rightarrow\widehat{xOm}+40^o=180^o\)

  \(\Rightarrow\widehat{xOm}=140^o\)

  Trên nửa mặt phẳng bờ Ox, có \(\widehat{xOy}\)\(\widehat{xOm}\) kề bù.

  \(\Rightarrow\) Tia Oy nằm giữa hai tia Ox, Om.

  \(\Rightarrow\widehat{xOy}+\widehat{yOm}=\widehat{xOm}\)

  \(\Rightarrow50^o+\widehat{yOm}=140^o\)

  \(\Rightarrow\widehat{yOm}=90^o\)

  \(\Rightarrow\widehat{yOm}\) là góc vuông.

  Vậy \(\widehat{yOm}\) là góc vuông.

    bởi Đào Thị Cẩm Nhung 26/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1