ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính số điểm 10 của lớp biết số điểm 10 tổ 1 bằng 1/3 tổng số của 3 tổ còn lại

Tong tuần học tốt lớp 6A đã đạt được số điểm 10 như sau: Số điểm 10 của tổ 1 bằng\(\dfrac{1}{3}\)tổng số điểm 10 của ba tổ còn lại, số diểm 10 của tổ 2 bằng \(\dfrac{1}{4}\) tổng số điểm 10 của ba tổ còn lại, số điểm 10 của tổ 3 bằng \(\dfrac{1}{5}\) tổng số diểm 10 của ba tổ còn lại, tổ 4 có 46 điểm 10. Tính xem cả lớp có bao nhiêu điểm 10 ?

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Số điểm 10 của tổ 1 chiếm số phần số điểm cả lớp là : \(\dfrac{1}{1+3}=\dfrac{1}{4}\) (cả lớp)

  Số điểm 10 của tổ 2 chiếm số phần số điểm cả lớp là : \(\dfrac{1}{1+4}=\dfrac{1}{5}\) (cả lớp)

  Số điểm 10 của tổ 3 chiếm số phần số điểm cả lớp là : \(\dfrac{1}{1+5}=\dfrac{1}{6}\) (cả lớp)

  Số điểm 10 của tổ 4 chiếm số phần là : \(1-\left(\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{5}+\dfrac{1}{6}\right)=\dfrac{23}{60}\) (cả lớp)

  Cả lớp có số điểm 10 là : \(46:\dfrac{23}{60}=120\) (điểm 10)

  Vậy cả lớp có 120 điểm 10

    bởi Trương Thị Hồng Nhung 13/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1