Tính số cây mỗi tổ trồng được biết lớp 6C chỉ có 3 tổ

bởi cuc trang 22/01/2019

Trong một đợt lao động trồng cây. Lớp 6C được phân công trồng 200 cây. Sô´ cây tổ 1 trồng được chiếm 40% tổng sô´ cây cả lớp trồng. Sô´ cây tổ 2 trồng bằng 81,25% sô´ cây maˋ tổ 1 trồng. Tính sô´ cây tổ 3 trồng được, biết rằng Lớp 6C chỉ co´ 3 tổ.

Câu trả lời (1)

 • Số cây mà tổ 1 trồng được là :

                 200 : 100 x 40 = 80 ( cây )

  Số cây mà tổ 2 trồng được là :

                  80 : 100 x 81,25 = 65 ( cây )

  Số cây mà tổ 3 trồng được là :

                  200 - ( 80 + 65 ) = 55 ( cây )

                                Đáp số: 55 cây

  bởi Nguyễn Thị Hương Mai 22/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan