AMBIENT

Tính nhanh 86+357+14

bởi Bo Bo 23/01/2019

1. Cho các số liệu về quãng đường bộ:
   Hà Nội - Vĩnh Yên : 54km,
   Vĩnh Yên - Việt Trì : 19km,
   Việt Trì - Yên Bái : 82km.
Tính quãng đường một ô tô đi từ Hà Nội lên Yên Bái qua Vĩnh Yên và Việt Trì.
2. Áp dụng các tính chất của phép cộng và phép nhân để tính nhanh:
a). 86 + 357 + 14;                                     b). 72 + 69 + 128;
c) 25 . 5 .4 . 27. 2;                                     d). 28 . 64 + 28 . 36.
Giúp mình nha. Mình cảm ơn.

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • 1. Cho các số liệu về quãng đường bộ:
     Hà Nội - Vĩnh Yên : 54km,
     Vĩnh Yên - Việt Trì : 19km,
     Việt Trì - Yên Bái : 82km.
  Tính quãng đường một ô tô đi từ Hà Nội lên Yên Bái qua Vĩnh Yên và Việt Trì.
  Quãng đường một ô tô đi từ Hà Nội lên Yên Bái là: 54 + 19 + 82 = 155 (km).
  2. Áp dụng các tính chất của phép cộng và phép nhân để tính nhanh:
  a). 86 + 357 + 14 =( 86 + 14 ) + 357
                               = 100 + 357
                               = 457    
                                   

   b). 72 + 69 + 128 =( 72 + 128 ) + 69
                                = 200 + 69
                                = 269 

  c) 25 . 5 .4 . 27. 2= ( 25. 4 ) . ( 5. 2) x 27
                               = 1000 x 27
                                1027
                                     
   d). 28 . 64 + 28 . 36 = 28 - (64 + 36)
                                    = 28 . 100
                                    = 2800
  Mình làm rùi 

   

  bởi Nguyễn Huy 23/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA