Tính nhanh 367+129+133+371+17

bởi Nguyễn Bảo Trâm 22/01/2019

Tính bằng cách nhanh chóng:

a) 367 + 129 + 133 + 371 + 17;

b) 29 + 132 + 237 + 868 + 763;

c) 652 + 327 + 148 + 15 + 73.

Giúp mình nhé! mik cần gấp, mik tick cho nha!

Bài tập Toán

Câu trả lời (2)

 • a)367+129+133+371+17=(367+133)+(129+371)+17=500+500+17=1017

  b)29+132+237+868+763=29+(132+868)+(237+763)=29+1000+1000=2029

  c)652+327+148+15+73=(652+148)+(327+73)+15=800+400+15=1215

  bởi Vua Ảo Tưởng 22/01/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • Tính bằng cách nhanh chóng:

  a) 367 + 129 + 133 + 371 + 17

  = (367 + 133) + (129 + 371) + 17

  = 500 + 500 + 17

  = 1000 + 17

  = 1017

  b) 29 + 132 + 237 + 868 + 763

  = (132 + 868) + (237 + 763) + 29

  = 1000 + 1000 + 29

  = 2000 + 29

  = 2029

  c) 652 + 327 + 148 + 15 + 73

  = (652 + 148) + (327 + 73) + 15

  = 800 + 400 + 15

  = 1200 + 15

  = 1215

  bởi Hiếu'u Chu'u 22/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan