ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính khối lượng của quả dưa hấu sau 1 tuần

Một quả dưa hấu nặng 1000g chứa 93% nước. Sau 1 tuần, lượng nước chỉ còn 90%. Hỏi khối lượng quả dưa sau 1 tuần?

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (17)

 
 
 
 • Lượng nước của quả dưa hấu ban đầu là:

  1000:100.93=930(g)

  Ruột dưa hấu nặng là(không tính phần nước):

  1000-930=70(g)

  Lượng nước của quả dưa hấu sau 1 tuần là:
  1000:100.90=900(g)
  Khối lượng của quả dưa hấu sau 1 tuần là:
  900+70=970(g)
  Đáp số:970 g

    bởi Ngô Huỳnh Anh 19/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • khối lượng của quả dưa hấu là 970g

    bởi Đoàn Tố Như 19/12/2018
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • Khối lượng quả dưa hấu sau 1 tuần là :

  1000.90%=900(g)

  Vậy....

    bởi Lưu Công Hoàng Long 19/12/2018
  Like (3) Báo cáo sai phạm
 • Ruột dưa hấu nặng:

  1000 : 100 . ( 100 - 93 ) = 70 ( g )

  Khi đó quả dưa hấu nặng:

  70 : ( 100 - 90 ) . 100 = 700 ( g )

    bởi Trần Thùy Trâm 19/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 970 G

    bởi Trần Duy Hải Hoàng 19/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 900g

    bởi Nguyễn Hoàng Ngân 19/12/2018
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • 0,9677419355 kg

  hay 967,7419355g

    bởi Dương Nhựt Thanh Trúc 19/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 •                                               Khối lượng của quả dưa sau 1 tuần là:

                                                     1000.93%.90%=837(kg)

                    [[Các bạn ơi, dấu chấm có nghĩa là dấu nhân đó nha! Thanks for reading]]

    bởi Thuy Vy 19/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 970

    bởi tran ngoc thien hoang 19/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 970g

  easy

    bởi vũ đình phong 20/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 970g

    bởi Trần Duy Hải Hoàng 20/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Đáp án: 970g

    bởi Trúc Mai 20/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 970

    bởi Độ ta Không độ nàng 20/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • NẶNG 970 G 

    bởi Trần Duy Hải Hoàng 20/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • tìm số dư khi chia tổng S= \(1+3+3^2+...+3^{100}\)chia cho 121

  18/04/2019 |   1 Trả lời

 • Câu 9:Tìm biết
  Trả lời:

  19/12/2018 |   2 Trả lời

 • tính tuổi của anh và em biết 5https:https:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.https:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.hoc247.nethttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.imagehttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.faqhttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.data2https:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.775362_.8 tuổi anh hơn 3https:https:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.https:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.hoc247.nethttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.imagehttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.faqhttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.data2https:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.775362_.4 tuổi em là 3 năm và 1https:https:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.https:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.hoc247.nethttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.imagehttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.faqhttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.data2https:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.775362_.2 tuổi anh hơn 3https:https:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.https:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.hoc247.nethttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.imagehttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.faqhttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.data2https:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.775362_.8 tuổi em là 6 năm

  25/12/2018 |   1 Trả lời

 • Bài 200 (Sách bài tập - tập 1 - trang 31)

  Thực hiện phép tính rồi phân tích kết quả ra thừa số nguyên tố :

  a) \(6^2:4.3+2.5^2\)

  b) \(5.4^2-18:3^2\)

  25/12/2018 |   1 Trả lời

 • 1.Tính hợp lí

  (1+3+5+...+99)-(2+4+6+..+100)

  25/12/2018 |   1 Trả lời

 • Tìm số nguyên x biết :|18-2|.|-x+5|=12

  25/12/2018 |   1 Trả lời

 • Mỗi câu sau đây là đúng hay sai? Vì sao?(Chứng tỏ câu sai bằng một ví dụ).

  - Hai góc đối đỉnh là hai góc có chung đỉnh

  - Hai góc đối đỉnh là hai góc có một cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.

  - Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối một cạnh của góc kia.

  Các cậu giúp mình nhé! Mình sẽ tick

  25/12/2018 |   1 Trả lời

 • \(25\%\cdot x+x=-1,25\)

  \(75\%\cdot x+x:\dfrac{4}{5}=-2010\)

  \(25\%\cdot x+0,5\cdot x-\dfrac{x}{3}=-26\)

  giúp mink vs nha thanks yeu

  25/12/2018 |   2 Trả lời

 • Tim tong cac phan so lon hon -1/7 , nho hon -1/8 va co tu la -3 .

  25/12/2018 |   1 Trả lời

 • So sánh M va N

  M=\(\frac{101^{102}+1}{101^{103}+1}\)

  N=\(\frac{101^{103}+1}{101^{104}+1}\)

  25/12/2018 |   3 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1