ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính giá trị của 7438-64092:654+149.78

1.Tính giá trị các biểu thức sau:

a) 7438 - 64092 : 654 + 149 . 78

b) 37 . ( 8767 - 9996 : 12 ) + 6442

2.a) Viết tập hợp các số chẵn nhỏ hơn hoặc bằng 10 bằng hai cách:

Liệt kê phần tử và chỉ ra tính chất đặc trưng.

b) Tính số phần tử của tập hợp A biết :

A = { x thuộc N / x : 4 dư 3 và 20 < x  99 } 

Giúp mk với!

 

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • a ) 7438 - 64092 : 654 + 149.78

  = 7438 - 98 + 11622

  = 7340 + 11622

  = 18962

  b ) 37.( 8767- 9996 : 12 ) + 6442

  = 37.( 8767 - 833 ) + 6442

  = 37.7934 + 6442

  = 293558 + 6442

  = 300000

  2 . a ) Cách 2 : A = { 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 10 }

    bởi Lưu hoài Thu 17/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1