ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính độ dài cạnh hình vuông lớn biết hiệu 2 chu vi là 80cm

Cho hai hình vuông có hiệu hai chu vi là 80cm, hiệu hai diện tích là 2240. Độ dài cạnh của hình vuông lớn là cm.
Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Gọi:

  Độ dài cạnh của hình vuông lớn là \(a\) (chu vi: \(4a\); diện tích:\(a^2\))

  Độ dài cạnh của hình vuông nhỏ là \(b\) (chu vi: \(4b\); diện tích: \(b^2\))

  Theo đề bài ta có:

  \(4a-4b=80\)

  \(\Rightarrow a-b=20\) (1)

  \(a^2-b^2=2240\)

  \(\Rightarrow\left(a-b\right)\left(a+b\right)=2240\) (2)

  Từ (1) và (2)

  \(\Rightarrow20\left(a+b\right)=2240\)

  Lại có:

  \(a-b=20\)

  \(\Rightarrow a=20+b\) (3)

  \(\Rightarrow a+b=\frac{2240}{2}=112\) (4)

  Từ (3) và (4)

  \(\Rightarrow20+b+b=112\)

  \(\Rightarrow2b=112-20\)

  \(\Rightarrow2b=92\)

  \(\Rightarrow b=\frac{92}{2}\)

  \(\Rightarrow b=46\)

  \(\Rightarrow a+46=112\)

  \(\Rightarrow a=112-46\)

  \(\Rightarrow a=66\)

  Vậy độ dài cạnh hình vuông lớn là \(66cm\)

    bởi Nguyễn Cường 14/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1