ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính chiều cao nhỏ nhất của 3 chồng sách biết mỗi cuốn Toán dày 15mm

Có ba chồng sách : Toán , Âm nhạc , Văn . Mỗi chồng chỉ gồm một loại sách . Mỗi cuốn toán 15mm , Mỗi cuốn âm nhạc dày 6mm , mỗi cuốn văn dày 8mm . Người ta xếp sao cho 3 chồng sách bằng nhau . Tính chiều cao nhỏ nhất của ba chồng sách đó ?

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Gọi chiều cao của mỗi chồng sách là a (mm) , a thuộc N*

  Do người ta xếp 3 chồng sách cao bằng nhau

  =>a thuộc BC ( 15 , 6 , 8 )

  Để a nhỏ nhất , a khác 0 =>a = BCNN ( 15 ,6 ,8)

  mà :15=3x5

  6=2x3

  8=23

  => BCNN (15,6,8)=3x5x23 = 120

  => a=120

  Có số cuốn sách ngữ văn là :120 : 15 = 8 cuốn

  Có số cuốn sách toán là :120 :8 =15 cuốn

  Có số cuốn sách âm nhạc là :120 :6 =20 cuốn

    bởi Chopper chopper 13/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1