Tính Biểu thức

bởi Vũ Thị Huyền Trang ngày 12/11/2017

Cho S = 7+10+13+.....+97+100

a) tổng trên có bao nhiêu số hạng 

b) tìm số hạng thứ 22

c) tính S

Câu trả lời (3)

 • a/ Khoảng cách giữa 2 số hạng liên tiếp là: 10 - 7 =3

  Tổng trên có số số hạng là: ( 100 - 7) : 3 + 1 = 32 ( số hạng)

  b/ Số hạng thứ 32 là: 7 x ( 3 x 31) = 100

  suy ra số hạng thứ 22 là: 7 x ( 3 x 21) = 70

  c/ S = 7+10+13+...+97+100

     S= 32 x (97+100) : 2 

     S = 3152

   

  bởi Nhã Doanh ngày 12/11/2017
  Like (1)
 • S= 7+10+13+...+97+100

  S= (7+100) x 32 : 2

  S= 1712

  Hồi nãy làm bị nhầm câu c

   

  bởi Nhã Doanh ngày 12/11/2017
  Like (1)
 • S = 7 + 10 + 13 +...+97 + 100

  a. Số số hạng : (100 - 7) : 3 + 1 = 32 

  b.Gọi số hạng thứ 22 là x

  Ta có : (x - 7): 3 + 1 = 22

  <=> (x - 7) : 3 = 22 - 1 = 21

  <=> x - 7 = 21.3 = 63

  <=> x = 63 + 7 = 70

  Vậy số hạng thứ 22 là 70

  c.Tổng S : (100 + 7).32 : 2 = 1712

  Kết bạn nhé mnyes

  bởi Hoàng Hà Vy ngày 24/11/2017
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan