ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính A=1+7+7^2+7^3+...+7^2016

Tính: A=\(1+7+7^2+7^3+...+7^{2016}\)

C=\(1+2^2+2^4+2^6+...+2^{2018}\)

D=\(3+3^3+3^5+3^7+...+3^{2015}\)

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • \(A=1+7+7^2+7^3+...+7^{2016}\)

  \(\Rightarrow7A=7\left(1+7+7^2+7^3+...+7^{2016}\right)\)

  \(7A=7+7^2+7^3+7^4+...+7^{2017}\)

  \(\Rightarrow7A-A=\left(7+7^2+7^3+...+7^{2017}\right)-\left(1+7+7^2+...+7^{2016}\right)\)

  \(\Rightarrow6A=7^{2017}-1\)

  \(\Rightarrow A=\dfrac{7^{2017}-1}{6}\)

    bởi Quốc Toản 14/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • tìm x

  \(\dfrac{4}{7}+\dfrac{5}{9}:x=\dfrac{1}{5}\)

  14/12/2018 |   1 Trả lời

 • để đánh số trang sách từ 1 tới 2016 ta cần số chữ số là

  12/04/2019 |   13 Trả lời

 • 1. 2x + 19 = 15

  2 . (- 8) : x - 4 = 20

  3 . giáo viên chủ nhiệm lớp 6 nêu lên thang điểm thi đua như sau , nếu HS trả lời 1câu hỏi đúng thì đc thưởng 10đ còn sai thì bị trừ 2đ . Tính xem bạn hoàng đc bao nhiêu điểm biết rằng Hoàng phát biểu 8 câu đúng 3 câu sai

  giúp mik nha , cảm ơn trước nhé hihi

  14/12/2018 |   1 Trả lời

 • giúp mk vs

  14/12/2018 |   1 Trả lời

 • Tìm x , biết

  | x + 3 | + | x - 2 | = 5

  Ai làm nhanh đúng và trình bày đầy đủ thì mk sẽ tick cho

  14/12/2018 |   1 Trả lời

 • 1.Tính

  a) (\(\dfrac{-2}{3}\)+1\(\dfrac{1}{4}\)-\(\dfrac{1}{6}\)).\(\dfrac{-24}{10}\)

  b) \(\dfrac{13}{15}\).0,25.3+(\(\dfrac{8}{15}\)-\(1\dfrac{19}{60}\)):\(1\dfrac{23}{24}\)

  c) (\(\dfrac{12}{32}\)+\(\dfrac{5}{-20}\)-\(\dfrac{10}{24}\)):\(\dfrac{2}{3}\)

  d) \(4\dfrac{1}{2}\):(2,5-\(3\dfrac{3}{4}\))+(\(\dfrac{-1}{2}\))\(^2\)

  e) \(\dfrac{-5}{2}\):(\(\dfrac{3}{4}\)-\(\dfrac{1}{2}\))

  2. Tính nhanh

  a) \(\dfrac{5}{23}\).\(\dfrac{17}{26}\)+\(\dfrac{5}{23}\).\(\dfrac{10}{26}\)-\(\dfrac{5}{23}\)

  b) \(\dfrac{1}{7}\).\(\dfrac{5}{9}\)+\(\dfrac{5}{9}\).\(\dfrac{2}{7}\)+\(\dfrac{5}{9}\).\(\dfrac{1}{7}\)+\(\dfrac{5}{9}\).\(\dfrac{3}{7}\)

  14/12/2018 |   1 Trả lời

 • Một nông dân ra chợ bán hết số cam của mình cho năm người.

  \(\cdot\) Người thứ nhất mua \(\dfrac{1}{2}\) số cam rồi mua thêm \(\dfrac{1}{2}\) quả.

  \(\cdot\) Người thứ hai mua \(\dfrac{1}{2}\) số còn lại rồi mua thêm \(\dfrac{1}{2}\) quả.

  \(\cdot\) Người thứ ba mua \(\dfrac{1}{2}\) số còn lại rồi mua thêm \(\dfrac{1}{2}\) quả.

  \(\cdot\) Người thú tư mua \(\dfrac{1}{2}\) số còn lại rồi mua thêm \(\dfrac{1}{2}\) quả.

  \(\cdot\) Người thứ năm mua \(\dfrac{1}{2}\) số còn lại rồi mua thêm \(\dfrac{1}{2}\) quả thì vừa hết.

  Tính số cam người nông dân đem bán và số cam mỗi người khách đã mua.

  14/12/2018 |   1 Trả lời

 • A=1 1 1. 1

  — + — + — +.... + ——

  1.3 3.5 5.7. 2011.2013

  Bài trên yêu cầu : Tính.

  Các anh chị giúp em vs ạ. Em cảm ơn tốc

  14/12/2018 |   1 Trả lời

 • Viết mỗi phân số sau thành phân số bằng nó , sao cho tử và mẫu có ước chung lớn nhất bằng 1 và có mẫu là một số dương

  a)\(\frac{3}{-5}\) b) \(\frac{-13}{-7}\) c) \(\frac{-4}{8}\) d)\(\frac{-34}{17}\)

  14/12/2018 |   1 Trả lời

 • tìm x

  (x+3)(x+10)=0

  14/12/2018 |   1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1