ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính 3/7+(-1/5+(-3/7))

3 phần 7 +(âm 1 phần 5+ âm 3 phần 7

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • \(\dfrac{3}{7}+\left(-\dfrac{1}{5}+\left(-\dfrac{3}{7}\right)\right)\\ =\dfrac{3}{7}+\left(\dfrac{-7}{35}+\dfrac{-15}{35}\right)\\ =\dfrac{3}{7}+\dfrac{-22}{35}\\ =\dfrac{15}{35}+\dfrac{-22}{35}=-\dfrac{7}{35}=-\dfrac{1}{5}\)

    bởi Chu Thị Kim Ngân 14/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • 1. Tính:

  1 - 2 - 3 + 4 + 5 - 6 - 7 + ... + 97 - 98 - 99 +100

  2. Tìm x, y là số nguyên:

  xy - 3x + 7y = 21

  Giúp mih vs nha m.n T-T

  14/12/2018 |   1 Trả lời

 • Bài 1: Tìm tập hợp các số x e Z , biết rằng :

  a) 7/12+6/18+5/36 < x < 1 và 7/13+3 và 5/13+2 và 2 và 1/13

  b) -7/15+4/30+12/45< x/15 < 3/5+4/15+-2/5

  Giải:

  a) Tính tổng đầu tiên 7/12+5/18+5/36=.................................................................................................................................................................................Tính tổng thứ hai , ta có : 1 và 7/13 + 3 và 5/13 + 2 và 1/13 =.............................................................................................

  Thay kết quả vào bất đẳng thức a) , ta có :

  ................<x<......................

  Vì x thuộc Z nên x chỉ có thể lấy các giá trị :.....................................................................................................................

  b) Tính tổng đầu tiên , ta được :

  -7/15+4/30+12/45=...................................................................................................................................................(1)

  Tính tổng thứ hai , ta được:

  3/5 + 4/15 + -2/5 =..........................................................................................................................................................(2)

  Từ kết quả quả (1) và (2), ta có : ..../15<x/15<..../15

  So sánh các phân số cùng mẫu , suy ra :

  ...........<x<..............

  Vì x thuộc Z nên x chỉ có thể lấy các giá trị :

  .........................................................................................................................................................................................................

  Giúp mình với các bạn ơi ! Ngày mai kiểm tra rồi !!!!!!!!!!khocroi......

  14/12/2018 |   1 Trả lời

 • bài 1 : Tìm x :

  1. (81−x2).(−2x−16).(−3x+15)=0(81−x2).(−2x−16).(−3x+15)=0

  bài 2: Tìm x,y thuộc Z

  1, (2x−1).(4y+2)=−42(2x−1).(4y+2)=−42

  2,(5x+1).(y−1)=4

  14/12/2018 |   1 Trả lời

 • Tìm n € Z để các phân số sau là số nguyên

  A= 3n+2 chia 2n+4

  14/12/2018 |   1 Trả lời

 • 1, Cho biểu thức A=\(\dfrac{a^3+2a^2-1}{a^3+2a^2+2a+1}\)

  a, Rút gọn biểu thức

  b, Chứng minh nếu a là số nguyên thì giá trị của biểu thức tìm được ở câu a là một phân số tối giản

  14/12/2018 |   1 Trả lời

 • Bài 1: Tìm x , biết :

  a) \(2\dfrac{1}{4}\) x - \(9\dfrac{1}{4}\) = 20 b) \(6\dfrac{2}{9}\) x + \(3\dfrac{10}{27}\) = \(22\dfrac{1}{7}\)

  Bài 2 : Bạn Lan đọc một cuốn sách trong ba ngày : ngày thứ nhất đọc \(\dfrac{1}{4}\) số trang , ngày thứ hai đọc được 60% số trang còn lại . Ngày thứ ba còn lại đọc 60 trang cuối cùng . Tính xem cuốn sách có bao nhiêu trang .

  14/12/2018 |   1 Trả lời

 • 40%x - x - 1/8 = 3/4

  12/11/2018 |   1 Trả lời

 • Tìm x :

  4-3(7-x)=2.x-(13-4)

  Giải chi tết giúp mình !!! Thank bạn

  14/12/2018 |   1 Trả lời

 • A=5^2/1.6+5^2/6.11+.....+5^2/26.31

  14/12/2018 |   1 Trả lời

 • trên đường thẳng xy lấy một điểm O và hai điểm M,N sao cho OM=2cm ;ON=3cm.Vẽ các điểm A và B trên đường thẳng xy sao cho M là trung điểm của OA; N là trung điểm của OB.Tính độ dài AB

  14/11/2018 |   1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1