RANDOM
*/ ?>

Tính 1.2.4.8...256

bởi Nguyễn Ngọc Sơn 22/01/2019

 1 x 2 x 4 x 8 x ... x 256 = ?

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • 1x2x4x8x16x...x256=20x21x22x23x...x28

                                  =20+1+2+3+4+...+8

                                  =236

     vậy 1x2x4x8x..x256=236

  bởi Le Thai Cam Ha 22/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

*/?>
AMBIENT
?>