Tính 1/1.3+1/3.5+1/5.7+...+1/91.93

bởi Cam Ngan 16/04/2019

Tính: \(\frac{1}{1\times3}+\frac{1}{3\times5}+\frac{1}{5\times7}+...+\frac{1}{91\times93}\)

Giúp mình với mình cần gấp! Cảm ơn các bạn nhiều!vuihihi

Câu trả lời (3)

 • \(\frac{1}{1.3}+\frac{1}{3.5}+\frac{1}{5.7}+...+\frac{1}{91.93}\)

  \(=\frac{1}{2}.\left(\frac{1}{1}-\frac{1}{3}\right)+\frac{1}{2}.\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{5}\right)+\frac{1}{2}.\left(\frac{1}{5}-\frac{1}{7}\right)+...+\frac{1}{2}.\left(\frac{1}{91}-\frac{1}{93}\right)\)

  \(=\frac{1}{2}.\left(\frac{1}{1}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{5}+\frac{1}{5}-\frac{1}{7}+...+\frac{1}{91}-\frac{1}{93}\right)\)

  \(=\frac{1}{2}.\left(\frac{1}{1}-\frac{1}{93}\right)\)

  \(=\frac{1}{2}.\frac{92}{93}\)

  \(=\frac{46}{93}\)

  bởi Vũ Hàn Như 16/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • ta có:2.(1/1-1/3+1/3-1/5+1/5-1/7+...+1/91-1/93)

        =2.(1/1-1/93)

         =2.92/93

         =184/93

  bởi Phan Công Trực 16/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • \frac{1}{1.3}+\frac{1}{3.5}+\frac{1}{5.7}+...+\frac{1}{91.93}

  = 2.\left ( \frac{1}{1}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{5}+\frac{1}{5}-\frac{1}{7}+...+\frac{1}{91}-\frac{1}{93} \right )

  =2.\left ( \frac{1}{1}-\frac{1}{93} \right )

  = 2.\frac{92}{93}

  = \frac{184}{93}

  - Chúc bn học tốt -

   

  bởi Yuuki Umi / ~Boboiboy ~ ^_^ 17/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan