ON
YOMEDIA
VIDEO

Tìm x, y để S=|x+2|+|2y-10|+2014 đạt GTNN

Tìm x,y để:

S= giá trị tuyệt đối của x + 2 + giá trị tuyệt đối của 2y - 10 + 2014 đạt giá trị nhỏ nhất . Tìm giá trị nhỏ nhất đó . ( vì máy tính ko có dấu giá trị tuyệt đối nên các cậu thông cảm nha )

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • \(S=\left|x+2\right|+\left|2y-10\right|+2014\)

  Ta thấy: \(\left\{{}\begin{matrix}\left|x+2\right|\ge0\forall x\\\left|2y-10\right|\ge0\forall y\end{matrix}\right.\)

  \(\Rightarrow\left|x+2\right|+\left|2y-10\right|\ge0\forall x;y\)

  \(\Rightarrow S=\left|x+2\right|+\left|2y-10\right|+2014\ge2014\forall x;y\)

  Đẳng thức xảy ra khi \(\left\{{}\begin{matrix}\left|x+2\right|=0\\\left|2y-10\right|=0\end{matrix}\right.\)\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=-2\\y=5\end{matrix}\right.\)

  Vậy \(S_{Min}=2014\) khi \(\left\{{}\begin{matrix}x=-2\\y=5\end{matrix}\right.\)

    bởi Trần phước Lành 15/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1