RANDOM

Tìm x thuộc Z biết (x^2-2).(x^2-4) là số nguyên âm

bởi hoàng duy 08/05/2019

tìm x thuộc Z , biết (x2 - 2)(x2- 4 ) là số nguyên âm

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • \(x^2-2>x^2-4\)

  nên để \(\left(x^2-2\right)\left(x^2-4\right)\) là số nguyên âm

  \(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x^2-2>0\\x^2-4< 0\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x^2>2\\x^2< 4\end{matrix}\right.\Rightarrow2< x^2< 4\) \(\left(1\right)\)

  \(x\in Z\)

  \(\Rightarrow x^2\in N\) \(\left(2\right)\)

  Từ \(\left(1\right)\)\(\left(2\right)\) \(\Rightarrow x^2=3\) \(\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}x=-\sqrt{3}\\x=\sqrt{3}\end{matrix}\right.\)

  \(x\in Z\)

  \(\Rightarrow\) Không có giá trị nào của \(x\) thỏa mãn đề bài.

  Vậy không có giá trị nào của \(x\) thỏa mãn đề bài.

  Vây

  bởi Hương Lê 08/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA