Tìm x thuộc N biết 12 chia hết cho x+1

bởi Anh Trần 22/01/2019

Tìm x thuộc N biết

a, 6 chia hết cho ( x -1 )

b, 14 chia hết cho ( 2x + 3 )

c, 12 chia hết cho ( x +1 )

Câu trả lời (1)

 • a)6 chia hết cho (x-1) nên (x-1)=Ư(6)

  Ư(6)={1;2;3;6}

  x-1=1;2;4;6

  vậy x = 1 + 1 ; 2+1 ; 3+1 ; 4+1;0+1.

  x=2;3;4;5;0.

  b)vì 14 chia hết cho (2x + 3) nên (2x +3)=Ư(14)

  Ư(14)={1;2;7;14}

  2x + 3=1;2;7;14

  vì 2x+3 nên sẽ lớn hơn 3 nên

  2x + 3 =7 và 14

  2x = 7-3=4

  14 - 3=11

  vì 2x =số chẵn nên 11 không được

  nên x=4

  x=4:2=2

  c) 12 chia hết cho (x+1)

  vì 12 chia hết cho (x + 1) nên (x+1)=Ư(12)

  Ư(12)={1;2;3;4;6;12}

  vậy (x+1) = 1;2;3;4;6;12.

  x= 1-1 ; 2-1 ; 3-1 ; 4-1 ; 6-1 ; 12-1.

  x=0;1;2;3;5;11.

   

   

   

  bởi Mỏ Nhọn Huynh 22/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan