ON
YOMEDIA
VIDEO

Tìm x, biết |x-3,5|+|4,5-x|=0

tìm x,y

a) |x-3,5|+|4,5-x|=0

b) |x2-2x|=x

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • a) |x - 3,5| + |4,5 - x| = 0

  Mà \(\left|x-3,5\right|\ge0;\left|4,5-x\right|\ge0\)

  \(\Rightarrow\begin{cases}\left|x-3,5\right|=0\\\left|4,5-x\right|=0\end{cases}\)\(\Rightarrow\begin{cases}x-3,5=0\\4,5-x=0\end{cases}\)\(\Rightarrow\begin{cases}x=3,5\\x=4,5\end{cases}\)

  vô lý vì x không thể cùng đồng thời nhận 2 giá trị khác nhau

  Vậy không tồn tại giá trị của x thỏa mãn đề bài

  b) |x2 - 2x| = x

  + Với \(\left[\begin{array}{nghiempt}x< 2\\x>-2\end{array}\right.\) thì |x2 - 2x| = 2x - x2

  Ta có: 2x - x2 = x

  => 2x - x2 - x = 0

  => x.(2 - x - 1) = 0

  => x.(1 - x) = 0

  \(\Rightarrow\left[\begin{array}{nghiempt}x=0\\x-1=0\end{array}\right.\)\(\Rightarrow\left[\begin{array}{nghiempt}x=0\\x=1\end{array}\right.\), thỏa mãn \(\left[\begin{array}{nghiempt}x< 2\\x>-2\end{array}\right.\)

  + Với \(\left[\begin{array}{nghiempt}x\ge2\\x\le-2\end{array}\right.\) thì |x2 - 2x| = x2 - 2x

  Ta có:

  x2 - 2x = x

  => x2 - 2x - x = 0

  => x.(x - 2 - 1) = 0

  => x.(x - 3) = 0

  \(\Rightarrow\left[\begin{array}{nghiempt}x=0\\x-3=0\end{array}\right.\)\(\Rightarrow\left[\begin{array}{nghiempt}x=0\\x=3\end{array}\right.\), thỏa mãn \(\left[\begin{array}{nghiempt}x\ge2\\x\le-2\end{array}\right.\)

  Vậy \(\left[\begin{array}{nghiempt}x=0\\x=1\\x=3\end{array}\right.\)

    bởi Nguyễn Thảo Nhi 17/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1