ON
YOMEDIA
VIDEO

Tìm x, biết (x+1)+(x+2)+(x+3)+...+(x+100)=205550

Tìm x biết :
\(a\)) \(3+2^{x-1}=24-\left[4^2-\left(2^2-1\right)\right]\)
\(b\)) \(\left(x+1\right)+\left(x+2\right)+\left(x+3\right)+...............+\left(x+100\right)=205550\)
\(c\)) \(\left|x-5\right|=18+2.\left(-8\right)\)
\(d\)) \(\left(3.x-2^4\right).7^5=2.7^6.\frac{1}{2009^0}\)
Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • \(\left(x+1\right)+\left(x+2\right)+\left(x+3\right)+...+\left(x+100\right)=205550\)

  \(\left(x.100\right)+\left(1+2+3+....+100\right)=205550\)

  Ta tính tổng \(1+2+3+...+100\\ \) trước

  Số các số hạng: \(\left[\left(100-1\right):1+1\right]=100\)

  Tổng :\(\left[\left(100+1\right).100:2\right]=5050\)

  Thay số vào ta có được:

  \(\left(x.100\right)+5050=205550\\ \\ x.100=205550-5050\\ \\x.100=20500\\ \\x=20500:100\\ \\\Rightarrow x=2005\)

    bởi Dương Anh Phụng 18/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1