Tìm x biết 5/(1.6)+5/(6.11)+...+5/((5x+1)(5x+6))=2015/2016

bởi Phan Thị Trinh 20/09/2018

\(\dfrac{5}{1\cdot6}+\dfrac{5}{6\cdot11}+...+\dfrac{5}{\left(5x+1\right)\left(5x+6\right)}=\dfrac{2015}{2016}\)

Câu trả lời (2)

 • \(\dfrac{5}{1.6}+\dfrac{5}{6.11}+...+\dfrac{5}{\left(5x+1\right)\left(5x+6\right)}=\dfrac{2015}{2016}\)

  \(\Rightarrow\dfrac{1}{1}-\dfrac{1}{6}+\dfrac{1}{6}-\dfrac{1}{11}+...+\dfrac{1}{5x+1}-\dfrac{1}{5x+6}=\dfrac{2015}{2016}\)

  \(\Rightarrow\dfrac{1}{1}-\dfrac{1}{5x+6}=\dfrac{2015}{2016}\)

  \(\Rightarrow\dfrac{5x+5}{5x+6}=\dfrac{2015}{2016}\)

  \(\Rightarrow\left(5x+5\right).2016=\left(5x+6\right).2015\)

  \(\Rightarrow10080x+10080=10075+12090\)

  \(\Rightarrow5x=2010\)

  \(\Rightarrow x=402\)

  Vậy x = 402

  bởi Nguyễn Xuân Trường 20/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 •            \frac{5}{1.6} + \frac{5}{6.11} + ... + \frac{5}{(5x+1)(5x+6)} = \frac{2015}{2016}
  <=> 1 -\frac{1}{6} + \frac{1}{6} - \frac{1}{11}+ ... + \frac{1}{5x+1} - \frac{1}{5x+6} = \frac{2015}{2016}
  <=> 1 - \frac{1}{5x+6} = \frac{2015}{2016}
  <=> \frac{5x+6}{5x+6} - \frac{1}{5x+6} = \frac{2015}{2016}

  <=> \frac{5x+5}{5x+6} = \frac{2015}{2016}
  <=> x = 402

  bởi Nguyễn Hoàng Ngân 20/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan