AMBIENT

Tìm x, biết 2^x.4=128

bởi Thùy Trang 22/09/2018

a, 4: 4  = 64

b, 2 . 4 = 128 

c, x 17 = x

d, x . x 2 . x= 64 

e, 5x + 2 + 5  x + 1 = 150

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • b, \(2^x.2^2=2^7\Rightarrow2^x=2^7:2^2\)

  \(\Rightarrow2^x=2^5\Rightarrow x=5\)

  c, \(x^{17}=x\Rightarrow x=1\)

  d, \(x.x^2.x^3=64\Rightarrow x^{1+2+3}=2^6\Rightarrow x^6=2^6\Rightarrow x=2hoacx=-2\)

  bởi nguyễn trọng cường 22/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>