YOMEDIA

Tìm x, biết 180-2.(x+5)^2=130

bởi Goc pho 22/01/2019

1)   300-(2x+4).3 bằng150

2)    2x.x-23.33 bằng0

3)    X:5-27:5 bằng 18

4)    (x+1)2.2 bằng 32

5)    2x+1 bằng 64

6)    3.(x+1)-23.2 bằng11

7)    180-2.(x+5)2 bằng 130

8)    X:{500-[(52.12-52.2)2.52.3

9)    2.(x+1)-23.2 bằng 25:24

10)                       2.x+3.x+4.x bằng 180

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • 7) \(180-2.\left(x+5\right)^2=130\)

  \(2.\left(x+5\right)^2=180-130\)

  2.(x+5)2=50

  (x+5)2=50:2

  (x+5)2=25

  x+5=5  hoặc x+5=-5

  x=5-5                x=-5-5

  x=0                     x=-10

  Vậy x=0 hoặc x=-10

  bởi Ryeo Yi Mi Haeng 22/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA