YOMEDIA

Tìm x, biết 124+(118-x)=217

bởi Thu Hang 03/01/2019

a. ( x - 35) - 120 = 0

b. 124 + (118 - x) = 217

c. 156- (x + 61) = 82

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • a . ( x - 35 ) - 120 = 0

         x - 35             = 0 + 120

         x - 35             =   120

         x                    =   120 + 35

         x                     =    155

  b. 124 + ( 118 - x ) = 217

                   118 - x    = 217 - 124

                  118 - x      =   93

                          x       = 118 - 93

                         x         =    25

  c. 156 - ( x + 61 ) = 82

                 x + 61    =   156 - 82

                 x + 61     =    74

                 x              = 74 - 61

                x               =   13

  bởi Phạm Thảo 03/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>