Tìm x, biết 1/6x-1/9x+7/15x=4,7

bởi trang lan 17/05/2019

tìm x biết

\(\dfrac{1}{6}x-\dfrac{1}{9}x+\dfrac{7}{15}x=4,7\)

Câu trả lời (1)

  • vậy x=9 (cái này bạn iết xuống cuối nha mk k xuống dòng đk nên pải viết bên trên )\(\dfrac{1}{6}x-\dfrac{1}{9}x+\dfrac{7}{15}x=4,7\Leftrightarrow x\left(\dfrac{1}{6}-\dfrac{1}{9}+\dfrac{7}{15}\right)=4,7\Leftrightarrow x.\dfrac{47}{90}=4,7\Leftrightarrow x=4,7:\dfrac{47}{90}\Leftrightarrow x=9\)

    bởi Đoàn Định 17/05/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan