Tìm x, biết 0 < x < 800 và x chia hết cho 12, 25, 30

bởi Nguyễn Thị Thu Huệ 22/01/2019

Tìm x biết

0<x<800 thỏa x thuộc N* va x chia hết cho 12; 25 ; 30

Câu trả lời (1)

 • Vì :

  \(x⋮12,25,30\left(x\in N\right)\)

  \(\Rightarrow x\in BCNN\left(12,25,30\right)\)

  Ta có : \(12=3.2^2\)

               \(25=5^2\)

               \(30=2.3.5\)

  \(\Rightarrow BCNN\left(12,25,30\right)=3.2^2.5^2=300.\)

  \(\Rightarrow B\left(12,25,30\right)=\left\{0;300;600;900...\right\}\)

  Vì : \(0< x< 800\)

  \(\Rightarrow x=600.\)

  bởi Thành Hưng 22/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan