YOMEDIA

Tìm thương của hai phép chia biết nếu bớt số bị chia 5952 đơn vị

bởi Thuy Kim 15/11/2018

cho 2 số có tổng là 184 biết rằng số lớn x3 số nhỏ tìm 2 số 

trong 1 phép chia còn dư nếu bớt số bị chia 5952 đơn vị và bớt ở số chia 48 dơn vị thì thương và số chia ko đổi tìm số thương của 2 phép chia đó

tìm số có 2 chữ số thỏa điều kiện :

nếu viết thêm một chữ số khác 0 vào trước số đó ta dc số mới x5 số cũ

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Bài1:

  Gọi số bị chia là a, số chia là q, thương là b và số dư là r.

  Trong phép chia có dư, ta có biểu thức:

  a = bq + r. ﴾1﴿

  Đề cho nếu bớt số bị chia 5952 đơn vị và số chia 48 đơn vị thì thương và số dư không đổi.

  Suy ra: a − 5952 = b. q − 48 + r ⇒a − 5952 = bq − 48b + r ⇒a − 5952 = bq + r − 48b

  Thế ﴾1﴿ vào biểu thức trên, ta được:

  a − 5952 = a − 48b ⇒a − 5952 − a = −48b⇒ − 5952 = −48b

  Suy ra: b = −5952 ÷ −48 = 124

  Vậy số thương cần tìm là 12.

  bởi Thạch Thị Hoàng Anh 15/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA