YOMEDIA

Tìm tập hợp con của A={1; 2; 3; x; a; b} có 1 phần tử

bởi Nhat nheo 22/01/2019

Bài 1: Cho tập hợp A là các chữ cái trong cụm từ "Thành phố Hồ Chí Minh"

a. Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp A.

b. Điền kí hiệu thích hợp vào ô vuông

 A;                  c  A;                      h  A

Bài 2: Cho các tập hợp

A = {1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10}; B = {1; 3; 5; 7; 9; 11}

a/ Viết tập hợp C các phần tử thuộc A và không thuộc B.

b/ Viết tập hợp D các phần tử thuộc B và không thuộc A.

c/ Viết tập hợp E các phần tử vừa thuộc A vừa thuộc B.

d/ Viết tập hợp F các phần tử hoặc thuộc A hoặc thuộc B.

Bài 3 : Cho tập hợp A = {1; 2; 3; x; a; b}

a/ Hãy chỉ rõ các tập hợp con của A có 1 phần tử.

b/ Hãy chỉ rõ các tập hợp con của A có 2 phần tử.

c/ Tập hợp B = {a, b, c} có phải là tập hợp con của A không?

Giusp mk 

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Bài 1 :

  a/ A = {a, c, h, i, m, n, ô, p, t}

  Bài 2 :

  a/ C = {2; 4; 6};                        b/ D = {5; 9};                       c/ E = {1; 3; 5}

  d/ F = {1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11}

  Bài 3 :

  a/ {1} {2} {a} {b} ....

  b/ {1; 2} {1; a} {1; b} {2; a} {2; b} { a; b} ......

  c/ Tập hợp B không phải là tập hợp con của tập hợp A bởi vì c ∈ B nhưng c không thuộc A.

  bởi Nguyễn Thu Giang 22/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA