AMBIENT

Tìm tập hợp các giá trị nguyên x để A=(3x+5)/(2+x) đạt giá trị nguyên

bởi Mai Thuy 08/05/2019

Tập hợp các giá trị nguyên x để \(A=\frac{3x+5}{2+x}\) đạt giá trị nguyên là S = {...}

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Giá trị A đạt giá trị nguyên khi 3x + 5 chia hết cho 2 + x

  => 3x + 6 - 1 chia hết cho 2 + x

  => 3(2 + x) - 1 chia hết cho 2 + x

  => - 1 chia hết cho 2 + x

  => 2 + x \(\in\) Ư(-1) = {\(\pm\)1}

  => x \(\in\) {-1; -3}

  bởi Ngọc Lan 08/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>