ON
YOMEDIA
VIDEO

Tìm stn nhỏ nhất biết khi chia cho 5 dư 3, chia cho 7 dư 4, chia cho 9 dư 5

tìm số tự nhiên nhỏ nhất biết khi chia cho5 dư 3 chia cho 7 dư 4 chia cho 9 dư 5

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Gọi số cần tìm là a \(\left(a\in N\right)\)

  Vì a : 5 dư 3, a: 7 dư 4, a: 9 dư 5

  Ta có: \(\left(a-3\right)⋮5\\ \left(a-4\right)⋮7\\ \left(a-5\right)⋮9\\ \Rightarrow2\left(a-3\right)⋮5\Rightarrow\left(2a-6\right)⋮5\\ 2\left(a-4\right)⋮7\Rightarrow\left(2a-8\right)⋮7\\ 2\left(a-5\right)⋮9\Rightarrow\left(2a-10\right)⋮9\\ \Rightarrow\left(2a-1\right)⋮5;7;9\)

  Mà a là số tự nhiên nhỏ nhất nên \(2a-1=BCNN\left(5;7;9\right)=315\Rightarrow a=158\)

  Vậy sô tự nhiên cần tìm là 158

    bởi Nguyễn Thị Thuý Quỳnh 13/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1