AMBIENT

Tìm stn có 6 chữ số biết chữ số hàng đơn vị là 4 nếu chuyển lên đầu số đó tăng 4 lần

bởi Phan Quân 03/01/2019

tìm một số tự nhiên có 6 chữ số, biết rằng chữ số hàng đơn vị là 4 và nếu chuyển chữ số đó lên đầu tiên thì số đó tăng gấp 4 lần.

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Giải:

  Gọi số tự nhiên có 6 chữ số cần tìm là \(\overline{abcde4}\)

  Theo đề bài ta có: \(\overline{abcde4}.4=\overline{4abcde}\)

  \(\Rightarrow4\)\(\left(100000a+10000b+1000c+100d+10e+4\right)\)

  \(=400000+10000a+1000b+100c+\) \(10d+e\)

  \(\Rightarrow400000a+40000b+4000c+400d+40e\) \(+16\)

  \(=400000+10000a+1000b+100c+\) \(10d+e\)

  \(\Rightarrow\left(400000a-10000a\right)+\left(40000b-1000b\right)+\left(4000c-100c\right)+\left(400d-10d\right)+\left(40e-e\right)=400000-16\)

  \(\Rightarrow390000a+39000b+3900c+390d\) \(+39e=399984\)

  \(\Rightarrow39\left(10000a+1000b+100c+10d+e\right)\) \(=399984\)

  \(\Rightarrow39.\overline{abcde}=399984\Rightarrow\overline{abcde}=\dfrac{399984}{39}\) \(=10256\)

  Vậy số cần tìm là \(102564\)

  bởi Kiều Văn Tuyên 03/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>