Tìm số tự nhiên sao cho n+2 chia hết cho n-1

bởi Trịnh Lan Trinh 22/01/2019

Tìm số tự nhiên sao cho:

a,n+2 chia hết cho n-1

b,n+4 chia hết chon+1

c,2n+7 chia hết cho n+1

d,2n+1 chia hết cho n-3

Câu trả lời (1)

 • a) Vì n+2 chia hết cho n-1 => (n-1)+3 chia hết cho n-1

  Vì \(n-1⋮n-1\Rightarrow3⋮n-1\Rightarrow n-1\inƯ\left(3\right)=\left\{1;3;-1;-3\right\}\)

  Ta có bảng sau:

  n-11-13-3
  n204-2

  => n={2;0;4;-2}

  b) Vì n+4 chia hết cho n+1 => (n+1)+3 chia hết cho n+1

  Mà \(\left(n+1\right)⋮n+1\Rightarrow3⋮\left(n+1\right)\Rightarrow\left(n+1\right)\inƯ\left(3\right)=\left\{1;3;-1;-3\right\}\)

  Ta có bảng sau:

  n+113-1-3
  n02-2-4

  => n={0;2;-2;-4}

  c) Vì 2n+7 chia hết cho n+1 => 2(n+1)+5 chia hết cho n+1

  Mà \(2\left(n+1\right)⋮n+1\Rightarrow5⋮\left(n+1\right)\Rightarrow\left(n+1\right)\inƯ\left(5\right)=\left\{1;5;-1;-5\right\}\)

  Ta có bảng sau:

  n+115-1-5
  n04-2-6

  => n={0;4;-2;-6}

  d) Vì 2n+1 chia hết cho n-3 => 2(n-3)+7 chia hết cho n-3

  Mà \(2\left(n-3\right)⋮\left(n-3\right)\Rightarrow7⋮\left(n-3\right)\Rightarrow\left(n-3\right)\inƯ\left(7\right)=\left\{1;7;-1;-7\right\}\)

  Ta có bảng sau:

  n-317-1-7
  n4102-4

  => n={4;10;2;-4}

  Gì mak zài zữ zậy bạn ucche

  bởi Mọc Sau Mưa Măng 22/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan