Tìm số tự nhiên nhỏ nhất có đúng 17 ước dương

bởi nguyen bao anh 07/01/2019

1.So sánh n với m, biết P < Q và P = \(\dfrac{2+4+6+...+2m}{m}\); Q = \(\dfrac{2+4+6+...+2n}{n}\)

2.Tìm số tự nhiên nhỏ nhất có đúng 17 ước dương

Câu trả lời (1)

 • Câu 2:

  Phân tích số cần tìm n ra thừa số nguyên tố ta được:\(n=a^x\times b^y\times m^n\times.....\)như vậy số các ước nguyên dương của n sẽ là: \(\left(x+1\right)\left(y+1\right)\left(z+1\right)......\)

  Với \(x\ge y\ge z..........\ge1\)

  Số 17 chỉ có 1 cách viết dưới dạng các thừa số nguyên tố nên khi phân tích số n ra thừa số nguyên tố thì cũng chỉ có 1 thừa số nguyên tố.

  Xét lượng ước của n ta có : \(x+1=17\) thì n chứa số nguyên tố với số mũ là \(x=17-1\Rightarrow x=16\)

  Vì n là số nhỏ nhất nên ta chọn thừa số nguyên tố là 2

  Vậy ta có số tự nhiên cần tìm là \(2^{16}\)

  bởi Đoàn Văn Vũ 07/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan