Tìm số tự nhiên n có 4 chữ số biết n là số chính phương và n là bội của 147

bởi Phạm Khánh Linh 03/01/2019

Tìm số tự nhiên n có 4 chữ số biết rằng n là số chính phương và n là bội của147

Câu trả lời (1)

 • n = 147*k (với k tự nhiên nào đó) = 3*49*k
  Vì n là số chính phương chia hết cho 3 nên phải chia hết cho 9
  => k chia hết cho 3
  => n = 9*49*k1 = 21^2*k1 = k2^2 (M là bình phương của k2)
  Do n có 4 chữ số nên 3 < k1 < 23.
  k1 = k2^2/21^2 = (k2/21)^2
  vậy k1 là số chính phương
  => k1 = 4, 9, 16
  => n = 441*k1 = 1764, 3969, 7056

  bởi Phạm Hậu 03/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan