ON
YOMEDIA
VIDEO

Tìm số tự nhiên có 4 chữ số sao cho khi nhân nó với 9 được số mới

Tìm số tự nhiên có 4 chữ số sao cho khi nhân nó với 9 được số mới được viết gồm các chữ số ấy nhưng viết theo thứ tự ngược lại

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Gọi số cần tìm là abcd

  Ta có : abcd.9=dcba

  => a= 1

  => 1bcd.9=dcb1

  => (1000+100b+10c+d).9=1000d+100c+10b+1

  => 9000+900b+90c+9d=1000d+100c+10b+1

  => 8999+890b=991d+10c

  Ta thấy d và c lớn nhất chỉ bằng 9

  => 991d+10c lớn nhất chỉ bằng 9009

  => 8999+890b lớn nhất bằng 9009

  => b=1

  => 8999+890=991d+10c

  =>9889=991d+10c

  Mà 991d+10c lớn nhất bằng 9009

  => không tồn tại số đó

   

    bởi Ngọc Hồng 18/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1