Tìm số tự nhiên biết nếu xóa hàng đơn vị được số mới kém số phải tìm là 1796

bởi Lê Bảo An 03/01/2019

Cụ thể ạ! Em có đáp án nhưng hỏi cách làm ạ

1.Trong 1 tháng nào đó có ngày chủ nhật là ngày chẵn.Hỏi ngày thứ sáu đầu tiên của tháng đó là ngày bao nhiêu của tháng. (7)

2.Cho phân số 97/62.Phải cùng thêm cả tử số và mẫu số bao nhiêu đơn vị để được phân số có giá trị = 3/4. (8)

3.Tìm số tự nhiên biết nếu xóa hàng đơn vị được số mới kém số phải tìm là 1796. (1995)

4.Tìm số có 4 chữ số biết a67b chia hết cho 2 và 9 còn chia 5 dư 3. (6678)

5. Cho 1 hình chữ nhật có Diện tích là 468 cm2,chiều rộng bằng 2/3 chiều dài . Chu vi? (90)

Câu trả lời (1)

 • Câu 3:

  Gọi số cần tìm là \(\overline{Ax}\)

  Ta có:

  \(\overline{Ax}-A=1796\)

  \(\Rightarrow10A+x-A=1796\)

  \(\Rightarrow\overline{Ax}\left(10-1\right)+x=1796\)

  \(\Rightarrow9A+x=1796\)

  \(\Rightarrow1796\div9=199\)\(5\)

  \(\Rightarrow A=199;x=5\)

  \(\Rightarrow\overline{Ax}=1995\)

  Vậy số tự nhiên đó là \(1995\)

  Câu 4:

  Ta có:

  \(\overline{a67b}\div5\)\(3\Rightarrow b=3;8\) (1)

  \(\overline{a67b}⋮2\Rightarrow b\) là số chẵn (2)

  Từ (1) và (2) \(\Rightarrow b=8\)

  Lại có:

  \(\overline{a67b}=\overline{a678}\)

  \(\overline{a678}⋮9\)

  \(\Rightarrow a+6+7+8⋮9\)

  \(\Rightarrow a+21⋮9\)

  \(\Rightarrow a=6\)

  Vậy số đó là \(6678\)

  bởi Nguyễn Thắng 03/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan