ON
YOMEDIA
VIDEO

Tìm số tự nhiên abcd sao cho số đó chia hết cho tích của ab và cd

tìm số tự nhiên abcd sao cho số đó chia hết cho tích của ab và cd

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Số abcd chia hết cho tích ab . cd => số abcd chia hết cho ab và cd

  abcd = ab . 100 + cd

  abcd chia hết cho ab => cd chia hết cho ab => cd = m.ab (m là chữ số do ab; cd là số có 2 chữ số)

  abcd chia hết cho cd => ab. 100 chia hết cho cd => 100.ab = n.cd

  => 100.ab = m.n.ab => m.n = 100 => m = 1; 2; 4; 5;

  +) m = 1 => ab = cd : Số abcd = abab chia hết cho ab.ab => 101.ab chia hết cho tích ab.ab => 101 chia hết cho ab

  => không có số nào thỏa mãn

  +) m = 2 => cd = 2.ab : số abcd = 100ab + 2ab = 102.ab chia hết cho 2.ab. ab => 51 chia hết cho ab

  => ab = 17 => cd = 34 => có số 1734

  +) m = 4 => cd = 4.ab : số abcd = 104. ab chia hết cho 4.ab.ab => 26 chia hết cho ab = > ab = 13 => cd = 52

  có Số 1352

  +) m = 5 => cd = 5ab : số abcd = 105 .ab chia hết cho 5.ab.ab => 21 chia hết cho ab => ab = 21 => cd = 105 Loại

  Vậy có 2 số thỏa mãn: 1734 và 1352

    bởi Phạm Hoài An 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1