AMBIENT

Tìm số tự nhiên a thỏa a chia hết cho 7 và a chia cho 4 hoặc 6 đều dư 1

bởi Nguyễn Minh Minh 22/01/2019

cho 1 số tự nhiên a thõa mãn a chia hết cho 7 và a chia hết cho 4 hoặc 6 đều dư 1

 
ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • a chia cho 4, 5, 6 dư 1 nên (a - 1) chia hết cho 4, 5, 6

  => (a - 1) là bội chung của (4,5,6)

  => a - 1 = 60n => a = 60n+1 với 1 ≤ n < (400-1)/60 = 6,65

  mặt khác a chia hết cho 7 => a = 7m

  Vậy 7m = 60n + 1

  có 1 chia 7 dư 1
  => 60n chia 7 dư 6
  mà 60 chia 7 dư 4
  => n chia 7 dư 5
  mà n chỉ lấy từ 1 đến 6 => n = 5

  a = 60.5 + 1 = 301

  bởi Đức Thái 22/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>