ON
YOMEDIA
VIDEO

Tìm n biết n-3 chia hết cho n+2

n-3 chia hết cho n+2

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • \(\frac{n-3}{n+2}=\frac{n+2-5}{n+2}=\frac{n+2}{n+2}-\frac{5}{n+2}=1-\frac{5}{n+2}\in Z\)

  \(\Rightarrow5⋮n+2\)

  \(\Rightarrow n+2\inƯ\left(5\right)=\left\{1;-1;5;-5\right\}\)

  \(\Rightarrow n\in\left\{-2;-3;3;-7\right\}\)

    bởi Đức Mạnh 19/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • \(\left(2x-3\right)\left(6-2x\right)=0\)

  \(\dfrac{1}{3}x+\dfrac{2}{5}\left(x-1\right)=0\)

  \(\left(3x-1\right)\left(-\dfrac{1}{2}x+5\right)=0\)

  \(\dfrac{x}{5}=\dfrac{2}{3}\)

  \(\dfrac{x}{3}-\dfrac{1}{2}=\dfrac{1}{5}\)

  \(\dfrac{x}{5}-\dfrac{1}{2}=\dfrac{6}{10}\)

  \(\dfrac{x+3}{15}=\dfrac{1}{3}\)

  \(\dfrac{x-12}{4}=\dfrac{1}{2}\)

  19/12/2018 |   1 Trả lời

 • Vẽ góc mOn = 640. Vẽ tiếp góc nOp kề bù với góc nOm. Vẽ tiếp Ox là tia phân giác của góc mOn. Vẽ tiếp Oy là tia phân giác của góc pOn. Khi đó, số đo của góc xOy bằng bao nhiêu, Tính góc xOy

  19/12/2018 |   1 Trả lời

 • Bốn điểm A,B,C,D không nằm trên đường thẳng a. Chứng tỏ rằng đường thẳng a hoặc không cắt, hoặc cắt ba, hoặc cắt bốn đoạn thẳng AB,AC,AD,BC,BD,CD.

  19/12/2018 |   1 Trả lời

 • \(\dfrac{3}{5}\)x + 0,4 = 2

  19/12/2018 |   1 Trả lời

 • Tìm x.( giúp mk với ! )

  a) x:\(4\dfrac{1}{3}=-2,5\)

  b) x: \(\dfrac{-3}{5}=\dfrac{-10}{21}\)

  c) \(\dfrac{2}{3}x-\dfrac{1}{2}=\dfrac{1}{10}\)

  d) \(\dfrac{1}{2}x-\dfrac{1}{2}=\dfrac{5}{2}\)

  e) \(\dfrac{-2}{3}-\dfrac{1}{3}\left(2x-5\right)=\dfrac{3}{2}\)

  g) \(\dfrac{2}{5}.x+\dfrac{1}{2}=\dfrac{-3}{4}\)

  h)\(\left(2x-2\dfrac{4}{5}\right):3\dfrac{1}{8}=1\dfrac{3}{5}\)

  i)\(3,2x-\left(\dfrac{4}{5}+\dfrac{2}{3}\right):\dfrac{2}{3}=\dfrac{7}{20}\)

  k) \(\left(\dfrac{3x}{7}+1\right):\left(-4\right)=\dfrac{-1}{28}\)

  Đúng mình tick cho ạ, giúp mình với !nhonhung

  19/12/2018 |   1 Trả lời

 • Tinh nhanh

  \(\dfrac{5}{12}+\dfrac{5}{20}+\dfrac{5}{30}+\dfrac{5}{42}+\dfrac{5}{56}\)

  19/12/2018 |   1 Trả lời

 • Tính

  a/ 6.(-3)+(-4).(-5)=

  b/ 2 ba phần 5 - 1 hai phần ba( hỗn số)=

  c/ -3/5.4/7+3/7.-3/5+3/5=

  19/12/2018 |   1 Trả lời

  1. Tìm x ϵ Z : -x - 3= -2 ( x + 7 )
  2. Tìm GTLN của : A=\(\frac{12}{\left(x+1\right)^2+3}\)
  3. Tìm n ϵ N sao cho : n2 + 4 là số chính phương

  19/12/2018 |   1 Trả lời

 • Một lái buôn hí hửng mua được một con ngựa với giá rẻ "chỉ bằng tiền đinh đóng móng ngựa" : mỗi chân ngựa có 5 đinh, chiếc đinh thứ nhất giá 1 xu (1 đồng bằng 100 xu), chiếc đinh thứ hai giá 2 xu, chiếc đinh thứ ba giá 4 xu, chiếc đinh thứ tư giá 8 xu, và cứ như vậy giá chiếc đinh sau gấp đôi giá chiếc đinh trước.
  Hãy tính giá tiền con ngựa theo giao ước trên.

  19/12/2018 |   1 Trả lời

 • Tìm số nguyên x biết :

  \(\left|2x+3\right|-x=6\)

  19/12/2018 |   1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1