Tìm hai số nguyên dương a, b biết [a, b] = 240 và (a, b) = 16.

bởi Nguyễn Hoa 06/11/2018

Tìm hai số nguyên dương a, b biết [a, b] = 240 và (a, b) = 16.

Câu trả lời (1)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Các câu hỏi có liên quan

Được đề xuất cho bạn


cached getFaqAnswerList