Tìm GTLN của F=(x^2+7)/(x^2+3)

bởi Tra xanh 22/01/2019

Tìm GTLN : 

F = x² + 7/ x² + 3

D = x² + y² + 5/ x² + y² + 3 

 

Câu trả lời (1)

 • F=\(\frac{x^2+7}{x^2+3}=1+\frac{4}{x^2+3}\)

  muốn F lớn nhất khi \(\frac{4}{x^2+3}\)lớn nhất 

  thì x2+3 nhỏ nhất 

  => x2+3 nhỏ nhất khi x=0

  => GTLN của F=1+4/3=7/3 khi x=0

  D=\(\frac{x^2+y^2+5}{x^2+y^2+3}\)=1+\(\frac{2}{x^2+y^2+3}\)tương tự như câu trên

  muốn D lớn nhất thì \(x^2+y^2+3\)nhỏ nhất

  ta hấy \(x^2+y^2+3\ge3\)=> gtrinn của nó là 3

  => GTLN của D=1+2/3=5/3 khi x=0 và y=0

  bởi Bui anh Anh 22/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan