ON
YOMEDIA
VIDEO

Tìm giá trị nhỏ nhất của A=(|x|+1945)/1946

Tìm giá trị nhỏ nhất cảu biểu thức:

A=\(\dfrac{\left|x\right|+1945}{1946}\)

B=\(\dfrac{-1}{\left|x+1\right|}\)

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Nếu mà theo kiểu lớp 6 thì phải thêm ĐK: \(x\in Z\)

  a) Giải:

  Để \(A\) đạt giá trị nhỏ nhất

  \(\Leftrightarrow\dfrac{\left|x\right|+1945}{1946}\) đạt giá trị nhỏ nhất

  \(\Leftrightarrow\left|x\right|+1945\) phải nhỏ nhất

  \(\Leftrightarrow\left|x\right|\) phải nhỏ nhất \(\Leftrightarrow\left|x\right|=1\)

  \(\Rightarrow A_{Min}=\dfrac{1+1945}{1946}=1\)

  Vậy giá trị nhỏ nhất của \(A\)\(1\)

  b) Giải:

  Để \(B\) đạt giá trị nhỏ nhất

  \(\Leftrightarrow\dfrac{-1}{\left|x+1\right|}\) đạt giá trị nhỏ nhất

  \(\Leftrightarrow\left|x+1\right|\) phải nhỏ nhất \(\Leftrightarrow\left|x+1\right|=1\)

  \(\Rightarrow B_{Min}=\dfrac{-1}{1}=-1\)

  Vậy giá trị nhỏ nhất của \(B\)\(-1\)

    bởi Đỗ Thị Kim Tuyến 26/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1