ON
YOMEDIA
VIDEO

Tìm độ dài các đoạn BD, AC biết OA=5cm, OD=2cm

1. Trên tia Ox cho 4 điểm A, B, C, D. Biết rằng A nắm giữa B và C, B nằm giữa C và D, OA = 5 cm,, OD = 2 cm, BC = 4 cm và độ dài AC gấp đôi độ dài BD. Tìm độ dài các đoạn BD, AC

Giải chi tiết, và vẽ hình giúp mk nha các bn!! mk cảm ơn nhìu nha!!

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Hình

  O D B A C x

  Do A nằm giữa B và C nên BA + AC = BC

  Thay số BA + AC = 4 (cm) (1)

  Do B nằm giữa A và D

  Theo gt OD < OA => D nằm giữa O và A

  Mà OD + DA = OA => 2 + DA = 5

  => DA = 3 (cm)

  Ta có DB + BA = DA; DB + BA = 3 (2)

  (1)-(2) = AC - DB = 1 (3)

  Theo bài AC = 2DB Thay vào (3)

  Ta có 2BD - BD = 1; BD = 1

  => AC = 2DB; AC=2cm

  Tk mình nha

    bởi Nguyễn Phạm Tuyền 26/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Bài 18.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 31)

  Điền các từ thích hợp (ước chung, bội chung, ƯCLN, BCNN) vào chỗ trống :

  a) \(45=ax,\left(x\in\mathbb{N}\right)\) 

      \(45=by,\left(y\in\mathbb{N}\right)\)

  45 là .....của a và b

  b)  \(45=ax,\left(x\in\mathbb{N}\right)\) 

      \(45=by,\left(y\in\mathbb{N}\right)\)

  ƯCLN \(\left(x,y\right)\) = 1

  45 là .....của a và b

   

  27/09/2018 |   1 Trả lời

 • Cho điểm O nằm trên đường thẳng xy . Trên cùng 1 nửa mặt phẳng bờ xy vẽ 2 tia Oz và Ot sao cho góc yOz = 64 độ , góc xOt = 58 độ

  A.tính số đo góc xOz và zOt

  B.chứng tỏ Ot là tia phân giác của góc xOz

  C.vẽ tia phân giác Om của góc yOz. Hỏi góc mOt là góc nhọn góc vuông góc tù ? Vì sao ?

  26/12/2018 |   1 Trả lời

 • Trên tia Ox lấy 2 điểm A và B sao cho OA = 2cm, OB = 14cm, OC = 10cm.

  a. Chứng tỏ C nằm giữa O và B

  b. So sánh OA và BC

  c. Gọi N là trung điểm của OB. Trên tia đối của tia Cx lấy điểm E sao cho CE = 2cm. Chứng minh E là trung điểm của NC

  26/12/2018 |   1 Trả lời

 • a.chứng minh rằng nếu (ab+cd+eg)chia hết cho 11 thì abcdeg chia hết cho 11

  b. chứng minh rằng 10^28 chia hết cho 72

  giúp mình với !!!khocroikhocroi

  26/12/2018 |   1 Trả lời

 • Tìm x thuộc Z biết \(2^{2x+1}=8^3.16^5\)

  So sánh\(6.2^{12}+2^{13}\)\(3^{10}\)

  26/12/2018 |   1 Trả lời

 • Bài 1:

  PHÂN SỐ NHA MẤY BẠN

  a) 2. 7. 11 phần 33. 14 = ?

  b) 5. 23. (-8) phần 28. (-6) = ?

  c) (-2) . 13 + 13. 5 phần 4 - 17 = ?

  d) 2 mũ 3. 3. 7 mũ 4 phần 9. 7 mũ 2. hai mũ 3 = ?

  26/12/2018 |   1 Trả lời

 • Bài 197* (Sách bài tập - tập 1 - trang 30)

  Một bộ phận của máy có hai bánh xe răng cưa khớp với nhau, bánh xe I có 18 bánh răng cưa, bánh xe II có 12 răng cưa. Người ta đánh dấu "X" vào hai răng cưa đang khớp với nhau (h.6). Hỏi mỗi bánh xe phải quay ít nhất  bao nhiêu răng để hai răng cưa đánh dấu ấy lại khớp với nhau ở vị trí giống lần trước ? Khi đó mỗi bánh xe đã quay bao nhiêu vòng ?

  27/09/2018 |   1 Trả lời

 • Cho A = 2 - 5 + 8 - 11 + 14 -17 + ... + 98 -101

  a. Viết dạng tổng quát thứ n của A

  b. Tính A

  18/04/2019 |   1 Trả lời

 • Cho P = 2001 . 2002 . 2003 + 1

  Hỏi P là số nguyên tố hay hợp số?

  26/12/2018 |   1 Trả lời

 • trong một phép cộng tổng của hai số hạng lớn hơn số hạng thứ nhất 12548 đơn vị và số hạng thứ hai gấp 4 lần số hạng thứ nhất . tìm tổng của hai số hạng đó

  26/12/2018 |   1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1