ON
YOMEDIA
VIDEO

Tìm chữ số tận cùng của tổng T=2^3+3^7+4^11+...+2004^8011

Tìm chữ số tận cùng của tổng T = 23 + 37 + 411 + ... + 20048011.

Ai nhanh mình tick :D

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Mọi lũy thừa trong S đều có số mũ khi chia cho 4 thì dư 3 (các lũy thừa đều có dạng n4(n - 2) + 3, n thuộc {2, 3, …, 2004}).

  Theo tính chất 2, mọi lũy thừa trong S và các cơ số tương ứng đều có chữ số tận cùng giống nhau, bằng chữ số tận cùng của tổng :

  (2 + 3 + … + 9) + 199.(1 + 2 + … + 9) + 1 + 8 + 7 + 4 = 200(1 + 2 + … + 9) + 8 + 7 + 4 = 9019.

  Vậy chữ số tận cùng của tổng S là 9.

    bởi Ngọc Linh 26/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1