ON
YOMEDIA
VIDEO

Tìm chữ số tận cùng của A=2+2^2+2^3+2^4+...+2^20

cho A=2+2^2+2^3+2^4+...+2^20.Tìm chữ số tận cùng của A

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Cách 1:

  A=2+2^2+2^3+2^4+....+2^20(có 20 chữ số; 20 chia hết cho 4)

  A=(2+2^2+2^3+2^4)+(2^5+2^6+2^7+2^8)+...+(2^17+2^18+2^19+2^20)

  A=30+2^4.(2+2^2+2^3+2^4)+...+2^16(2+2^2+2^3+2^4)

  A=30+2^4.30+...2^16.30

  A=30.(1+2^4+...+2^16)

  A=(...0)

  Cách 2:

  A=2+2^2+...+2^20

  2A=2^2+2^3+...+2^21

  2A-A=(2+2^2+...2^20)-(2^2+2^3+...+2^21)

  A=2^21-2

  A=2^20.2-2

  A=(2^4)^5.2-2

  A=(...6)^5.2-2

  A=(...6).2-2

  A=(...2)-2

  A=(...0)

  bn nên chọn cách 2

    bởi Quách Thư 13/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Tìm các số tự nhiên x sao cho |2x+1|<5

  13/12/2018 |   1 Trả lời

 • Tìm x

  x/6 - 5/7 = -3/14

  13/12/2018 |   1 Trả lời

 • 2. tìm x

  a. x+\(\dfrac{1}{3}\)=\(\dfrac{7}{26}\)

  b. \(\dfrac{x}{150}\)=\(\dfrac{5}{6}\).\(\dfrac{-7}{25}\)

  13/12/2018 |   1 Trả lời

 • \(\dfrac{3}{4}+\dfrac{1}{4}:x=\dfrac{2}{5}\)

  {Who bít hộ mik với}

  11/04/2019 |   3 Trả lời

 • Bài 1 : Tìm x biết :

  a, 15+(32-2x)=65

  b, 18.(x-5) mu 2 = 72

  c, | 19-x|-6=0

  Bài 2 : Tìm số nguyên x biết :

  a, 20 + 2 mũ 3 . x = 5 mũ 2 . 4

  b, ( 2x + 7) chia hết cho ( x+ 2)

  13/12/2018 |   1 Trả lời

 • Bài 1

  Tìm các chữ số a,b sao cho : a-b=4 và 87ab chia hết 9 (87ab gạch gang trên đầu)

  13/12/2018 |   1 Trả lời

 • CMR

  a, ab + ba chia hết cho 11

  b, ab - ba chia hết cho 9 (a > b)

  c, cho số abc chia hết cho 27 . Chứng minh rằng số bca chia hết cho 27

  13/12/2018 |   1 Trả lời

 • tinh S = | -5 | + | - 10 | + | -15 | + .... + | - 2015 |

  13/12/2018 |   1 Trả lời

 • Bài 1

  Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê cấc phàn tử :

  A ) Tập hợp M các số tự nhiên có hai chữ số hàng đơn vị lớn hơn chữ số hàng chục là 3 .

  B ) Tập hợp Q các số tự nhiên có hai chữ số hàng đơn vị gấp ba lần chữ số hàng chục .

  C ) Tập hợp H các số tự nhiên có ba chữ số mà tổng các chữ số bằng 4 .

  Bài 2

  Dùng ba chữ số 5 ;0;1

  a ) Tập hợp T gồm các số tự nhiên có hai chữ số trong đó các chữ số khác nhau .

  b ) Tập hợp K gồm các số tự nhiên có ba chữ số trong đó các chữ số khác nhau .

  Bài 3

  cho tập hợp A = {3;4;5;6;7;8;9} bằng cách liệt kê các phần tử hãy viết

  a ) tập hợp B gồm các số liền trước mỗi số ở tập hợp A

  b ) tập hợp C gồm các số liền sau mỗi số ở tập hợp A

  Bài 4

  cho hai tập hợp A ={3;4} ; B ={7;8;9} .Viết các tập hợp trong đó mỗi tập hợp gồm

  a ) một phần tử thuộc A và một phần tử thuộc B

  b ) một phần tử thuộc A và hai phần tử thuộc B

  13/12/2018 |   1 Trả lời

 • Bài 1:Viết các tích sau dưới dạng lũy thừa của 1 số:

  a, A=\(8^2\). \(32^4\)

  b,B= \(27^3\). \(9^4\).243

  Bài 2: So sánh

  a, A= \(27^5\)và B= 2433

  b, A= 2300 và B= \(3^{200}\)

  Bài 3; Chứng tỏ:

  a, \(8^5\)+ \(2^{11}\)chia hết cho 17

  b, \(69^2\)- 69.5 chia hết cho 32

  c, \(8^7\)- \(2^{18}\)chia hết cho 14

  13/12/2018 |   1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1