ON
YOMEDIA
VIDEO

Tìm các số tự nhiên x, y biết 5^x+12^y=26

Tìm các số tự nhiên x,y sao cho : 5x + 12y=26

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • ta thấy nếu \(12^y\) có y > hoặc = 1

  => \(12^y\) chia hết cho 2 mà 26 cũng chia hết cho 2

  => \(5^x\) cũng chia hết cho 2

  \(5^x\) không chia hết cho 2 vì luôn tận cùng = 5

  => y ko thể > hoặc = 1 => y = 0

  => \(5^x+12^0=26=>5^x=25=>x=2\)

    bởi Việt Trang 14/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Tính: B=1-2-3+4-5-6+...+118-119-120

  C=1-2-3-+5-6-7-8+....+117-118-119-120

  14/12/2018 |   1 Trả lời

 • Các bác cho em biết :

  Một quả trứng gà thường nặng khoảng bao nhiêu gam ; mỗi thành phần của nó như vỏ , lòng trắng , lòng đỏ , chiếm bao nhiêu phần trăm khối lượng của nó và tác dụng của quả trứng gà.

  Các bác giúp em với khocroikhocroikhocroi

  14/12/2018 |   3 Trả lời

 • Bài 3.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 70)

  Tìm số nguyên a, biết điểm a cách điểm 0 năm đơn vị ?

  27/09/2018 |   1 Trả lời

 • giúp mình với :

  Tìm x , y biết :

  xy+ 3x - 7y = 21

  14/12/2018 |   1 Trả lời

 • trên cùng 1 nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA, vẽ tia OB ; OC sao cho AOB = 30o, AOC = 75o

  a) tính BOC ?

  b ) gọi OD là tia đối của OB, tính số đo của góc BOC ?

  14/12/2018 |   1 Trả lời

 • 1,Tìm n \(\in\)Z sao cho 2n-1 \(⋮\)9-n

  14/12/2018 |   1 Trả lời

 • Bài 3.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 70)

  Điền vào ô trống :

                  Số nguyên a               Số liền trước a               Số liền sau a
                       -4    
                        9    
                        0    

   

  27/09/2018 |   1 Trả lời

 • Bài 1:So sánh các số sau:

  a)27^11 và 81^8 b)625^5 và 12567 c)5^36 và 11^24 d)3^2n và 2^3n

  Bài 2:So sánh các số sau:

  a)5^23 và 6.5^22 b)7.2^13 và 2^16 c)21^15 và 27^5.49^8

  Bài 3:So sánh các số sau;

  a)199^20 và 2003^15 b)3^39 và 11^21

  Bài 4:So sánh hai hiệu , hiệu nào lớn hơn?

  a)72^45-72^43 và 72^44-72^43

  Bài 5: Tìm x thuộc N, biết;

  a)16^x < 128^4 b)5^x.5^x+1.5^x+2 <hoặc bằng 100...........0:2^18(có 18 chữ số 0)

  Bài 6:

  Cho S=1+2+2^2+2^3+...+2^9.So sánh S với 5.2^8

  Bài 7: Gọi m là số các số có 9 chữ số mà trong cách ghi của nó không có chữ số 0. Hãy so sánh m và 10.9^8

  Bài 8: Hãy viết số lớn nhất bằng cách dùng 3 chữ số 1,2,3 với điều kiện mỗi chữ số dùng một và chỉ một lần

  Bài 9: Tìm chữ số tận cùng của các số sau: 74^30;49^31;87632;33^58;23^35

  Bài 10:Tìm hai chữ số tận cùng của số 5^n(n>1)

  Bài 11: Chứng tỏ các tổng hiệu sau không chia hết cho 10

  a)A=98.96.94.92-91.93.95.97

  b)B=405^n+ 2^405+m (m,n thuộc N; n khác 0)

  Bài 12: Tìm chữ số tận cùng của các số sau:

  a)234^5^6^7 b)579^6^7^5

  Bài 13: Cho S= 1+3^1+3^2+3^3+...+3^30.

  Tìm chữ số tận cùng của S, từ đó suy ra S không phải là số chính phương.

  Bài 14: Tím số nguyên tố a đẻ 4a+11 là số nguyên tố nhỏ hơn 30

  Bài 15: Các số sau là số nguyên tố hay hợp số?

  a=1.3.5.7...13+20 b=147.247.347-13

  Bài 16: Cho n thuộc N*. Chứng minh rằng số 111....12111...1 là hợp số (111...1 gồm n số 1 ;111...1 cũng gồm n số 1)

  Bài 17: Tìm số bị chia và thương trong phép chia:

  9**:17=**, biết rằng thương là một số nguyên tố.

  Bài 18 : Cho a,n thuộc N*, biết a^n chia hết cho 5. Chứng minh a^2+150 chia hết cho 25

  Bài 19: a) Cho n là số không chia hết cho 3. Chứng minh rằng n^2 chia 3 dư 1.

  b) Cho p là số nguyên tố lớn hơn 3. Hỏi p^2+2003 là số nguyên tố hay hợp số.

  Bài 20:Cho n>2 và không chia hết cho 3. Chứng minh rằng hai số n^2-1 và n^2+1 không thể đồng thời là số nguyên tố.

  Bài 21: Cho p và p+8 đều là số nguyên tố (p>3). Hỏi p+100 là số nguyên tố hay hợp số ?

  Bài 22: Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố bằng cacchs hợp lý nhất;

  a)700; 9000; 210000

  b)500; 1600; 18000

  Bài 23: Tìm số n thuộc n*,sao cho n^3 -n^2 + n-1 là số nguyên tố.

  Bài 24: ƯCLN của hai số là 45. Số lớn là 270, tìm số nhỏ.

  Bài 25: Tìm hai số biết tổng của chúng là 162 và ƯCLN của chúng là 18.

  14/12/2018 |   1 Trả lời

 • Bài 24 (Sách bài tập - tập 1 - trang 70)

  Thay các dấu \(\circledast\) bằng các chữ số thích hợp :

  a) \(-841< -84\circledast\)

  b) \(-5\circledast8>-518\)

  c) \(-\circledast8>-25\)

  d) \(-99\circledast>-991\)

  27/09/2018 |   1 Trả lời

 • Đơn giản biểu thức :

  a. x + 22 + (-14) + 52

  b .(-90) - ( p +10) + 100

  14/12/2018 |   1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1