YOMEDIA

Tìm các số tự nhiên có ba chữ số biết số đó chia hết cho 7 và tổng các chữ số bằng 14

Tìm các số tự nhiên có ba chữ số . Biết rằng số đó chia hết cho 7 và tổng các chữ số đó bằng 14

  bởi Nguyễn Trà Giang 26/04/2019
RANDOM

Câu trả lời (1)

  • <div class="q-block">
    <p>Gọi số cần tìm là abc ( a; b; c là chữ số ; a khác 0)</p><p>abc = 100a + 10b + c = (98a + 7b) + (a+ b + c) + (a + 2b)&nbsp;</p><p>Theo bài cho abc chia hết cho 7 và a + b + c = 14</p><p>Vì 14 chia hết cho 7; 98a + 7b chia hết cho 7 nên a + 2b chia hết cho 7</p><p>Mà a + 2b &lt; 10 + 2.10 = 30 =&gt; a+ 2b có thể bằng 7; 14; 21; 28</p><p>+) Nếu a+ 2b = 7 =&gt; a = 1; b = 3 &nbsp;hoặc&nbsp;a = 3 ; b = 2 ; a = 5 ; b = 1; a = 7 ; b = 0 tương ứng c = 10 ; c = 9; c = 8; c = 7</p><p>Vì c là chữ số nên loại c = 10</p><p>=&gt;<strong> abc = 329 hoặc 518; 707</strong></p><p>+) Nếu a + 2b = 14 =&gt; a + b + b = 14 mà a + b + c = 14 =&gt; b = c</p><p>a + 2b = 14 =&gt; a chẵn mà b là chữ số =&gt; a = 2; b = c = 6; a = 4; b = c = 5; a = 6; b = c = 4; a = 8 thì b = c = 3</p><p>=&gt; <strong>abc = 266; 455; 644; 833</strong></p><p>+) Nếu a+ 2b = 21 =&gt; a lẻ ; b là chữ số&nbsp;</p><p>=&gt; a = 3; b = 9; c = 2; hoặc a = 5; b = 8; c = 1 ; a = 7 ; b = 7; c = 0&nbsp;</p><p>=&gt;<strong> abc = 392; 581; 770</strong></p><p>+) Nếu a+ 2b = 28 =&gt; a chẵn ; b là chữ số&nbsp;</p><p>=&gt; không có a; b; c thỏa mãn</p><p>Vậy............</p> </div>

      bởi Chỉ Là Đam Mê 26/04/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA