YOMEDIA

Tìm các số tự nhiên a và b biết 2a^3+b^3=2017

bởi thanh hằng 08/05/2019

Tìm các số tự nhiên a và b biết \(2a^3+b^3=2017\)

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Ta có: \(a\ge0\Rightarrow2a^3+b^3\ge b^3\Rightarrow b^3\le2017\Rightarrow b\le\sqrt[3]{2017}\Rightarrow b\le12\left(1\right)\)

  \(2a^3\) là số chẵn, 2017 là số lẻ nên \(b^3\) \(\Rightarrow b\) là số lẻ ( 2 )

  Từ ( 1 ), ( 2 ) \(\Rightarrow b\in\left\{1;3;5;7;9;11\right\}\)

  - Với \(b=1\Rightarrow a^3=1008\) không là số lập phương ( Loại )

  - Với \(b=3\Rightarrow a^3=995\) không là số lập phương (Loại)
  - Với \(b=5\Rightarrow a^3=946\) không là số lập phương (Loại)
  - Với \(b=7\Rightarrow a^3=837\) không là số lập phương (Loại)
  - Với \(b=9\Rightarrow a^3=664\) không là số lập phương (Loại)
  - Với \(b=11\Rightarrow a^3=343=7^3.\Rightarrow a=7\)
  Vậy \(a=7,b=11\)

  bởi Đạt Thành 08/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>